Etikettarkiv: övningar

4-hörnsövningar

Deltagarna tar ställning till hur de skulle reagera i en viss bestämd situation

Denna fyrahörnsövning har testats i bland annat under en workshop i Kristianstad. Fyra hörn i rummet märks ut som nummer ett, två, tre och fyra. Kan vara tre alternativ och ett hörn för ”övrigt”. Ledaren läser upp vad deltagarna skall ta ställning till. Deltagarna väljer alternativ och går till det hörn de valt. Deltagarna diskuterar några minuter med varandra varför de valt hörnet. Ledaren ber några av deltagarna från varje hörn motivera sitt val och berätta vad som diskuterats. Exempel på påståenden/frågor att ta ställning till:

Jag vill: “Minska mitt ekologiska fotavtryck”, “Öka mitt ekologiska fotavtryck”, “Ha samma fotavtryck som tidigare” samt “Övrigt”

Läs mer

Annonser