MY World is a global survey

En intressant undersökning är ”My World”. Sidan, som finns på www.myworld2015.org , beskrivs på följande sätt:

Vote for the changes that would make the most difference to your world. The United Nations and partners want to hear from YOU! MY World is a global survey asking you to choose your priorities for a better world. Results will be shared with world leaders in setting the next global development agenda. Tell us about the world you want, because your voice matters. Läs mer

Annonser

Utbildning inom Naturskyddsförening om hur förena miljö och skola

Var idag på Naturskyddsföreningen i Skåne i Lund och deltog i en övningar hur grundskolan kan få in mer miljöperspektiv, http://skane.naturskyddsforeningen.se/2014/02/27/hallbar-utveckling-i-skolan-inspirationstraff-for-nyfikna. Var riktigt intressant att träffa 19 entusiaster som vill få in mer miljöperspektiv i skolan. Erik presenterade Naturskyddsföreningens satsning på energifallet: http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet. Undertecknad har även sett Svalornas satsning att nå ut till skolorna, så nu känner jag mig redo att nå ut till skolorna.

Workshop på komvuxskola i Burlöv – sammanfattning

På workshopen på Komvux i Arlöv var vi två personer från Svalorna (undertecknad och Hilda), en engagerad NO-lärare och fem elever som var på hugget. Riktigt kul med andra ord! Det underlag vi arbetade har visats i tidigare inlägg.

Hilda höll i det mesta av presentationen. Undertecknad kom med inhopp när det gäller beräkningar av ekologiska fotavtryck och miljörättvisa. Nedan visar vi att olika länder ger olika avtryck. Eleverna fick gissa vilka länder de olika antal jordkloten motsvarar:

Olika avtryck i olika länder

Olika avtryck i olika länder

Läs mer

Fattiga i världen

Enligt vilket definition finns det ca 1,2 miljarder fattiga i världen? och vad är kriterierna?

Världsbanken (som ursprungskälla) har gått ut med informationen att det finns ca 1,2 miljarder fattiga människor i världen (2010). Om man befinner sig i extrem fattigdom lever man på cirka 1,25 dollar per dag. Man har justerat måttet (extrema fattigdomen) beroende på köpkraft, med andra ord hur pass dyrt det är att leva i olika länder (UNDP millenniemålen). Definitionen är den extrema fattigdomen och det handlar främst om inkomster. Med andra ord belyser man inte andra bakomliggande faktorer till den extrema fattigdomen. Eftersom fattigdom är ett brett begrepp behövs inte enbart handla om brist på finansiella medel, utan det kan även handla om rätt till skolgång och utveckling, mat- och vattenbrist, rätten till hälso- och sjukvård, hemlöshet, maktlöshet och så vidare (UNICEF Fattigdom 2013).

  Läs mer

4-hörnsövningar

Deltagarna tar ställning till hur de skulle reagera i en viss bestämd situation

Denna fyrahörnsövning har testats i bland annat under en workshop i Kristianstad. Fyra hörn i rummet märks ut som nummer ett, två, tre och fyra. Kan vara tre alternativ och ett hörn för ”övrigt”. Ledaren läser upp vad deltagarna skall ta ställning till. Deltagarna väljer alternativ och går till det hörn de valt. Deltagarna diskuterar några minuter med varandra varför de valt hörnet. Ledaren ber några av deltagarna från varje hörn motivera sitt val och berätta vad som diskuterats. Exempel på påståenden/frågor att ta ställning till:

Jag vill: “Minska mitt ekologiska fotavtryck”, “Öka mitt ekologiska fotavtryck”, “Ha samma fotavtryck som tidigare” samt “Övrigt”

Läs mer