Kategoriarkiv: Fakta

Dela information på nätet

Det finns många sätt, verktyg, att samla tankar och länkar kring ett specifikt ämne.

Ett sådant verktyg är www.diigo.com. Där man även kan skapa grupper https://groups.diigo.com . På Diigo finns nu gruppen: https://groups.diigo.com/group/ekologiskafotavtryck : Läs mer

Annonser

Fattiga i världen

Enligt vilket definition finns det ca 1,2 miljarder fattiga i världen? och vad är kriterierna?

Världsbanken (som ursprungskälla) har gått ut med informationen att det finns ca 1,2 miljarder fattiga människor i världen (2010). Om man befinner sig i extrem fattigdom lever man på cirka 1,25 dollar per dag. Man har justerat måttet (extrema fattigdomen) beroende på köpkraft, med andra ord hur pass dyrt det är att leva i olika länder (UNDP millenniemålen). Definitionen är den extrema fattigdomen och det handlar främst om inkomster. Med andra ord belyser man inte andra bakomliggande faktorer till den extrema fattigdomen. Eftersom fattigdom är ett brett begrepp behövs inte enbart handla om brist på finansiella medel, utan det kan även handla om rätt till skolgång och utveckling, mat- och vattenbrist, rätten till hälso- och sjukvård, hemlöshet, maktlöshet och så vidare (UNICEF Fattigdom 2013).

  Läs mer