Workshop på Korsbackaskolan

WorkshopKorsbackaskolan i Kävlinge måndag den 19 maj:

Workshop på Korsbackaskola i Kävlinge

Workshop på Korsbackaskola i Kävlinge

Spännande att få träffa elever och nya skolor när Svalornas syn på ekologiska fotavtryck och miljörättvisa ska diskuteras. Vi hade en ”vanlig” powerpoint-presentation som tar upp följande:

1. Inledning
2. Ekologiska fotavtryck
3. Svalornas verksamhet i Indien och Bangladesh
4. Miljörättvisa
5. DNS:s film: ”Om hållbarhet under 2 min
6. Naturskyddsföreningens filmer: Byt till Eko (två min), samt Cocktaileffekten (1:40)
7. Workshop: Hur kan vi förändra, vi ritar upp ett ”ekoträd”?
8. Workshop: Bananer, produktion, transporter och konsumtion (se även ”att diskutera”)
9. Fairtrade,
10. Alla svarar på frågor via voto.se/ekologiskfot2, allas svar på voto.se/poll/ekologiskfot2,
11. Miljölöfte, utvärdering, avslutning.

Eftersom ekologiska fotavtryck beräknas i hektar berättar vi vad en hektar är. Hur lång varje sida är i en ”hektarfyrkant”, hur många kvadratmeter är en hektar? I Sverige använder varje människa ungefär en hektar skog, och en hektar åker (detaljer i detta Excelbladkälla). Totalt beräknas Mänsklighetens fotavtryck utifrån hur många produktiv hektar som finns på jorden och hur många hektar som används:

Hur många produktiva hektar finns på jorden. Och hur många används?

Hur många produktiva hektar finns på jorden. Och hur många används?

Från ovanstående kan vi räkna ut hur många hektar vi har i genomsnitt per person globalt sett. Avtrycket är mycket olika för olika människor och olika länder:

Olika människor ger olika avtryck

Olika människor ger olika avtryck

Människor lever som sagt väldigt olika, har olika resurser till sitt förfogande, vilket resulterar att olika länder ger olika avtryck (detaljer i detta Excelbladkälla). Vi låter eleverna gissa vilka länder som skulle behöva 3,3 jordklot, 5 jordklot respektive 0,5 jordklot (dvs om alla levde som i land X skulle vi behöva 3,3 jordklot, 5 jordklot respektive 0,5 jordklot):

Olika avtryck i olika länder

Olika avtryck i olika länder

Vi hade därefter en diskussion kring rättvisa och orättvisa, som vi här kallar ”miljörättvisa”. Utgår från frågeställningen: Är ovanstående fördelning rättvist?

Därefter tittar vi på en Det Naturliga Stegets film där ekologisk hållbarhet beskrivs och definieras som fyra principer för hållbarhet:

Vi följde upp filmen genom att gemensamt minnas och skriva upp vilka fyra principer (eller systemvillkor) som måste föreligga för för att närma sig ett ekologisk hållbart samhälle.

Vi visade även två filmer på vardera två minuter som Naturskyddsföreningen gjort, Byt till Eko samt Cocktaileffekten. Det är av stor vikt att komma vidare och peka på saker man kan göra för att förändra och förbättra. Ett sätt att visualisera detta är att eleverna fick ta upp saker man göra för att nå ett mer hållbart samhälle, vilket resulterade i ett ekologiskt träd:

Ekologiskt träd

Ekologiskt träd

 

Ett stående inslag i alla workshops är en eller flera fyrahörnsövningar, som t ex:

Vem bär mest ansvar för miljön?

Vem bär mest ansvar för miljön?

Vi använde oss av ARS-vertyget Voto.se för att låta alla svara på ett fem frågor via mobilen. Det går till så eleverna surfar in på voto.se/ekologiskfot2:

Frågor som eleverna svarar på via sin mobil via Voto.se

Frågor som eleverna svarar på via sin mobil via Voto.se

Svaren visas direkt på storbildsskärmen

Svar som visas direkt på storbildsskärm när eleverna svarat på sina mobiler

Svar som visas direkt på storbildsskärm när eleverna svarat på sina mobiler

En film på 1,5 minuter med utdrag från workshopen:

På slutet utvärderas workshopen genom att alla elever får fylla i en enkät vad de tyckte om workshopen. Resultatet är ofta att eleverna tycker väldigt olika huruvida workshopen var bra eller dålig, om de lärde sig något eller ej. Det som brukar dock vara så att många gillar filmerna, fyrahörnsövningarna och att svara på frågor via nätet.

Avslutningsvis. Vi märkte under dagens workshop att det var svårt att sätta ord på rättvisa/orättvisa och få gång en diskussion kring om dagens miljörättvisa är ”rimlig”. Efter workshopen gjorde jag voto.se/ekologiskfot3 där jag tog med en frågeställning kring miljörättvisa:

Vad är rimlig orättvisa?

Vad är rimlig orättvisa?

Tanken är vi inte bara ska ställa denna fråga, utan att i diskussionen kanske komma in på vilken fördelning av resurser som kan vara rimlig. Som sagt bara en tanke att till nästa gång lättare kunna närma sig begreppet ”miljörättvisa”. Fler förslag mottages tacksamt!

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s