Månadsarkiv: februari 2014

Workshop på komvuxskola i Burlöv – sammanfattning

På workshopen på Komvux i Arlöv var vi två personer från Svalorna (undertecknad och Hilda), en engagerad NO-lärare och fem elever som var på hugget. Riktigt kul med andra ord! Det underlag vi arbetade har visats i tidigare inlägg.

Hilda höll i det mesta av presentationen. Undertecknad kom med inhopp när det gäller beräkningar av ekologiska fotavtryck och miljörättvisa. Nedan visar vi att olika länder ger olika avtryck. Eleverna fick gissa vilka länder de olika antal jordkloten motsvarar:

Olika avtryck i olika länder

Olika avtryck i olika länder

Läs mer

Annonser

Fattiga i världen

Enligt vilket definition finns det ca 1,2 miljarder fattiga i världen? och vad är kriterierna?

Världsbanken (som ursprungskälla) har gått ut med informationen att det finns ca 1,2 miljarder fattiga människor i världen (2010). Om man befinner sig i extrem fattigdom lever man på cirka 1,25 dollar per dag. Man har justerat måttet (extrema fattigdomen) beroende på köpkraft, med andra ord hur pass dyrt det är att leva i olika länder (UNDP millenniemålen). Definitionen är den extrema fattigdomen och det handlar främst om inkomster. Med andra ord belyser man inte andra bakomliggande faktorer till den extrema fattigdomen. Eftersom fattigdom är ett brett begrepp behövs inte enbart handla om brist på finansiella medel, utan det kan även handla om rätt till skolgång och utveckling, mat- och vattenbrist, rätten till hälso- och sjukvård, hemlöshet, maktlöshet och så vidare (UNICEF Fattigdom 2013).

  Läs mer

4-hörnsövningar

Deltagarna tar ställning till hur de skulle reagera i en viss bestämd situation

Denna fyrahörnsövning har testats i bland annat under en workshop i Kristianstad. Fyra hörn i rummet märks ut som nummer ett, två, tre och fyra. Kan vara tre alternativ och ett hörn för ”övrigt”. Ledaren läser upp vad deltagarna skall ta ställning till. Deltagarna väljer alternativ och går till det hörn de valt. Deltagarna diskuterar några minuter med varandra varför de valt hörnet. Ledaren ber några av deltagarna från varje hörn motivera sitt val och berätta vad som diskuterats. Exempel på påståenden/frågor att ta ställning till:

Jag vill: “Minska mitt ekologiska fotavtryck”, “Öka mitt ekologiska fotavtryck”, “Ha samma fotavtryck som tidigare” samt “Övrigt”

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Denna blogg beskriver undertecknads erfarenhet av hur Svalorna arbetar med miljöfrågan gentemot skolor i Sverige. Undertecknad utbildades som miljöinformatör inom Svalorna i början av 2014. Som informatör inom Svalorna utgår man från begreppet  ekologiska fotavtryck när samhällets beroende av naturen diskuteras på skolor. Du som läser detta kanske snart kommer få besök av några informatörer från Svalorna.

WWF är kanske de som jobbat mest med ekologiskt fotavtryck. Det är bl a Svalornas och WWF:s världsbild kring hur vi kan nå en mer uthållig utveckling som presenteras när vi är ute på skolor. Enligt WWF överskreds gränsen ett jordklot 1970:

Gränsen ett jordklot överskreds 1970

Gränsen ett jordklot överskreds 1970

Svalorna genomför utbildningar kring ekologiskt fotavtryck. Under utbildningen fick vi bl a titta på Naturskyddsföreningens film – Byt till eko vilken på två minuter belyser en del av de miljöutmaningar vi står inför: Läs mer