Utvalt inlägg

Ekologiskt fotavtryck

Denna blogg beskriver undertecknads erfarenhet av hur Svalorna arbetar med miljöfrågan gentemot skolor i Sverige. Undertecknad utbildades som miljöinformatör inom Svalorna i början av 2014. Som informatör inom Svalorna utgår man från begreppet  ekologiska fotavtryck när samhällets beroende av naturen diskuteras på skolor. Du som läser detta kanske snart kommer få besök av några informatörer från Svalorna.

WWF är kanske de som jobbat mest med ekologiskt fotavtryck. Det är bl a Svalornas och WWF:s världsbild kring hur vi kan nå en mer uthållig utveckling som presenteras när vi är ute på skolor. Enligt WWF överskreds gränsen ett jordklot 1970:

Gränsen ett jordklot överskreds 1970

Gränsen ett jordklot överskreds 1970

Svalorna genomför utbildningar kring ekologiskt fotavtryck. Under utbildningen fick vi bl a titta på Naturskyddsföreningens film – Byt till eko vilken på två minuter belyser en del av de miljöutmaningar vi står inför: Läs mer

Annonser

Workshop_2 på Östratornskolan i Lund

Den 10 april hade vi en ny workshop för en årskurs sju klass på Östratornskolan i Lund (hade även en workshop den 8 april i en annan klass. Intressant att ”samma” upplägg på samma skola kan bli så olika). Denna gång tillsammans med Frida som redan gjort en bra presentation . Jag la bara till lite bilder i presentationen. Ett nytt moment denna dag var att vi arbetade med ARS verktyget Voto.se:

Voto quiz: ekologiska fotavtryck

Voto quiz: ekologiska fotavtryck

Läs mer